20211214_130832

Verenigingen

Kinderclubs, Jeugdvereniging de Lichtboei, Bijbelkring de Bron, Vrouwenvereniging Lydia en het Koor Elijah.

Kinderclub “Benjamin”

Deze club is voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool. De club komt ca. om de twee weken bijeen op de woensdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur. Er wordt gezongen en een psalmversje geleerd. Verder wordt er een Bijbelverhaal verteld en een werkstukje gemaakt.

Leidsters

  • Zr. M.E. de Boer
  • Zr. G.J. Brouwer

Kinderclub “Hadassa” en “Jedid-Jah”

Deze club is voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisschool. De club komt ca. om de twee weken bijeen op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur. Er wordt gezongen en een psalmversje geleerd. Verder wordt er een Bijbelverhaal verteld en een werkstukje gemaakt.

Leidsters

  • Zr. D. Zijderveld
  • Zr. M.E. de Boer

Jeugdvereniging ‘De Lichtboei’

Deze jeugdvereniging is voor jongeren vanaf 12 jaar. Om de twee weken op zaterdagavond wordt er jeugdvereniging gehouden van 19:30 tot 21:00 uur. Er wordt Bijbelstudie gedaan aan de hand van schetsen van het LCJ en daarnaast is er een ontspannend gedeelte.

Leiders jeugdvereniging

  • Zr. E. M. den Engelsman
  • Zr. T.S.J. den Hartog
  • Br. M. Lavèn

Bijbelkring “de Bron”

Het Woord van God, is ‘de Bron van het leven! Daar willen we samen naar luisteren. Om de vier weken komen we op zondagavond bij elkaar, steeds op een ander adres. We denken dan na over een Bijbelgedeelte aan de hand van een aantal vragen. Dit alles op een ontspannen manier en met een praktische spits.We beginnen om 20:00 uur. Je bent van harte welkom!

Voor aanmeldingen of actuele datum en adres mail

Zr. M.E. de Boer

Vrouwenvereniging “Lydia”

De vrouwenvereniging vergadert om de vier weken op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur. Er worden Bijbelstudies gehouden aan de hand van ‘Contact’ het maandblad van de Christelijke Gereformeerde Bond van Vrouwenverenigingen.

Voorzitter: Zr. D. Versprille
Secretaresse: Zr. D. Zijderveld
Algemeen adjunct: Zr. J. K. van Voorst

Koor ‘Elijah’

Het koor Elijah repeteert twee keer per maand van 19.45 tot 21.15 uur.

Dirigent: Zr. L.K. Camphens

https://www.facebook.com/KoorElijah/

Mannen Bijbelstudie

Elke 2 weken komen wij met een aantal mannen op dinsdagavond bij een van de broeders thuis.

Wij denken na over een Bijbelgedeelte uit een gekozen Bijbelboek dat wij samen behandelen.

Daarnaast behandelen we een enkele keer een vrij onderwerp.

We beginnen om 20:00 uur.

Belangstelling? Neem dan even contact op met: Bert de Bruijne of Wim Slot.