20211214_132202

Naar de zondag

NR 1144 - 15 mei 2022

Zondag 15 mei 2022

Morgendienst: 10:00 uur

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorzang: Psalm 25:1,2

Psalm:

Schriftlezing: Efeze 6:10-20

Tekst: Efeze 6:14b

Thema: Vergeet het borstharnas niet! Het borstharnas van de christen:

  1. bevat een diep geheim
  2. vraagt om het juiste gebruik

Voorganger: ds. J.W. Wüllschleger

Kinderoppas: Zr. Zijderveld & Kees

Zondag 15 mei 2022

Middagdienst: 16:45 uur

bevestiging diaken

Voorzang: Psalm 119:10,13

Psalm:

Schriftlezing: Hebreeën 13:8-21

Tekst: Hebreeën 13:20,21

Thema: Het oog omhoog, het hart naar boven! tot God:

  1. Wie Hij is
  2. Wat Hij heeft gedaan (in Christus)
  3. Wat Hij nu doet

Voorganger: ds. J.W. Wüllschleger

Kinderoppas: Zr. Hakvoort

1e collecte: Kerk

2e collecte: Kerkelijke kassen

3e collecte: Orgelfonds