IMG_20240426_180026

Commissies

CGK Zeewolde kent verschillende commissies.

Activiteiten commissie

Deze commissie organiseert allerlei activiteiten zoals sportactiviteiten, flessenacties, jaarlijkse appeltjesmarkt e.d. waarvan de opbrengst bestemd is voor de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeewolde.

U kunt ons bereiken via ac.cgkzeewolde@gmail.com

Evangelisatie- en zendingscommissie

Het doel van deze commissie is het uitdragen van het evangelie aan buitenkerkelijken en het behartigen van de belangen van de buitenlandse zending. Samen met de stichting Sjofar wordt er iedere 3e zaterdag van de maand geëvangeliseerd in het centrum van Zeewolde

  • https://www.evangelisatiesjofar.nl/zeewolde/ www.evangelisatiesjofar.nl

Commissie van Beheer

De commissie van beheer heeft het beheer over de goederen van de kerk. De penningmeesters vallen onder de commissie van beheer. Samen met de kosters draagt deze commissie zorg voor de juiste verzorging van de gebouwen.

Zangcommissie

De zangcommissie organiseert jaarlijks diverse zangbijeenkomsten.

Orgel

Het orgel mag voor studie alleen bespeeld worden door hen die les hebben bij een erkende muziekleraar, na toestemming van de commissie van beheer en in overleg met de coördinator van de organisten.

Organisten

  • Br. H.Th. Kamp
  • Br. H. Brouwer
  • Coördinator: Br. H. Brouwer

Oliekruikje

Een aantal gemeenteleden uit de gemeente vormen samen ‘Het Oliekruikje’. Zij bezoeken gemeenteleden boven de 70 jaar en (langdurig) zieken. Daarnaast brengen zij o.a. verjaardagbezoekjes bij gemeenteleden boven de 70 jaar, kraambezoekjes en welkomstbezoekjes bij nieuw ingekomen leden. Bij de uitgang van de kerkzalen zijn aan de muur een aantal oliekruikjes bevestigd. De bestemming van de opbrengsten is voor bovengenoemde bezoekjes.

‘Het Oliekruikje’ is ook verantwoordelijk voor het seniorencontact ‘Het Anker’. Iedere maand wordt er een middag belegd met een bezinnend en ontspannend karakter. Gemeenteleden vanaf 60 jaar en zij die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, zijn daar van harte welkom.