20211214_130832

Catechisatie

Hieronder is te zien wat de lesstof is voor de volgende catechisatie avond:

Maandag 28-03-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 18/19 Niet liegen

Leervragen bestuderen

Maandag 21-03-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 19 Christus: Zijn Namen en levensgang

Maken: V&O 1-3 (p. 108) Leren: Mattheüs 1:21b (p. 108)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 16/17 Niet stelen

Leervragen bestuderen

Maandag 14-03-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 18 De ambten van Christus

Maken: V&O 1-3 (p. 103/104) Leren: Belijdenis Heid. Cat. z. 12/vr. 31 (p. 104)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 16 Niet echtbreken (2)

Over transgender in het licht van de Bijbel

Zoek informatie hierover op. (Probeer zelf ook een vraag te bedenken.) #

Maandag 07-03-2022

I.v.m. biddag geen catechisatie

Maandag 28-02-2022

I.v.m. voorjaarsvakantie geen catechisatie

Maandag 21-02-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 17 Gods genadig verbond

Maken: V&O 1-3 (p. 98/99) Leren: Jeremia 31:33 (bonus)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 15 Niet echtbreken (2)

Over homoseksualiteit en transgender in het licht van de Bijbel

Zoek informatie hierover op. (Probeer zelf ook een vraag te bedenken.)

Maandag 07-02-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 15 Onze opdracht

Maken: V&O 1-5 (p. 88) Leren: Heid. Cat. z. 2 vr/a 3 (pag. 88)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 14 Niet echtbreken (1)

Leervragen bestuderen

Maandag 31-01-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 14 Onze opdracht

Leren: Genesis 2:15 (pag. 84)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 12 Eerbied voor het leven (2)

We vervolgen de bespreking van 2 thema's: abortus en euthanasie

Opdracht: Wat kun je hierover zelf vinden?

Maandag 24-01-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 13 Schepsel en beelddrager

Maken: Vragen en Opdrachten 1 en 2 (pag. 79)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 12 Eerbied voor het leven (2)

We vervolgen de bespreking van 2 thema's: abortus en euthanasie

Opdracht: Wat kun je hierover zelf vinden?

Maandag 17-01-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 12 Gods Zorg

Leren: Heid. Cat. z.3 vr/a 6 (zie ook pag. 79)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 12 Eerbied voor het leven (1)

Opdrachten:

Maandag 10-01-2022

Groep 2: Tijd: 19:20 uur tot 20:05 uur

Leren om te Leven 2a Les 11 De Schepper en Zijn schepping V&O 1-4 maken (P. 69)

Groep 3: Tijd: 20:10 uur tot 20:55 uur

Vast en Zeker 3 Les 12 Eerbied voor het leven (1) Leervragen 1-6 bestuderen