IMG_20240426_180026

Meer weten over het christelijke geloof?

De inhoud van het christelijke geloof wordt in de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis samengevat. Elke zondagmiddag wordt in de kerkdienst deze belijdenis uitgesproken. De inhoud is als volgt.

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en de aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel;
Op de derde dag weer opgestaan uit de dood;
Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Ik geloof de vergeving van de zonden;
Ik geloof de Wederopstanding van het lichaam;
En ik geloof een eeuwig leven.
Amen

Wil je meer weten over het christelijke geloof? Stuur dan een mail naar: peterversprille@hotmail.nl

Daarnaast kun je meer informatie vinden op de volgende sites:

  • www.abcvanheetgeloof.nl
  • www.globalrize.nl
  • www.geloofstoerusting.nl
  • www.evangelisatiesjofar.nl

Boeken over het Christelijk Geloof in Zeewolde kun je vinden in bookinn.

Een aanrader voor twijfelaars, sceptici en atheïsten is het boek van Tim Keller, “Bij je volle verstand”. Dit nieuwe boek van Tim Keller zet je aan het denken. Hij nodigt mensen die sceptisch staan tegenover geloof en religie uit om het geloof in de God van het christendom serieus te overwegen. Stel nou eens dat het christelijk geloof de ultieme bron blijkt te zijn van antwoorden op vragen die betrekking hebben op voldoening, persoonlijke vrijheid, rechtvaardigheid en hoop? Bij je volle verstand is geschreven voor de zoeker die maar niet kan kiezen en voor de seculiere scepticus. Het boek werpt licht op de onmiskenbare waarde en het grote belang van het christendom, dat meer dan ooit relevant is.