geschiedenis

Geschiedenis CGK Zeewolde

De geschiedenis van de CGK Zeewolde begint in 1982 in Harderwijk.

In 1982 is er met regelmaat gesproken tijdens de kerkenraadsvergaderingen te Harderwijk over de ontwikkelingen rond het nog komende dorp Zeewolde. Met ingang van 1984 zou dat deel van de Flevopolder een zelfstandige burgerlijke gemeente worden. Omdat er heel in het begin al zes gezinnen woonden die Christelijk Gereformeerd waren en kerkelijk meeleefden met de gemeente Harderwijk, werd op grond hiervan besloten om zodra het maar enigszins mogelijk was ook kerkdiensten in het nieuwe dorp te houden.

Op zondag 12 augustus 1984 was het dan zover. De eerste kerkdiensten werden gehouden in de Ontmoetingsruimte van de Chr. School aan de Dasselaarweg. In diensten gingen voor om 11.00 uur ds. J. Oostenbroek en om 19.00 uur ds. J.H. Velema. Er was een groeiende belangstelling en Harderwijk werd aangewezen het kerkelijke opbouwwerk in Zeewolde ter hand te nemen. Deze overeenkomst werd in juli 1985 gesloten.

Hoewel er nog geen inzicht was met betrekking tot de toekomstige groei en grootte van de gemeente, werd er toch een aanvraag ingediend voor een subsidie bij een eventueel kerkbouw te Zeewolde. Groot was de dankbaarheid toen op 7 maart 1985 het bericht ontvangen werd van de Minister van Verkeer en Waterstaat dat die subsidie werd verleend. Na veel voorbereidend werk werden de bouwactiviteiten op 19 maart 1987 gestart, na een voorspoedige voortgang werd op 26 februari 1988 de Maranathakerk opgeleverd en ’s avonds met een dienst geleid door ds. J. Oosterbroek in gebruik genomen.

Inmiddels was ook het beroepingswerk ter hand genomen, waarin werd opgenomen de te beroepen predikant ook een deel van de werkzaamheden in Harderwijk zou hebben. Na een aantal uitgebrachte beroepen en de evenzoveel bedankjes hiervan, werd gemeente in het voorjaar van 1990 verblijd door het aannemen van het beroep dat op ds. H.R.H.A. de Boer van Eemdijk was uitgebracht. Op 6 april 1990 mocht hij als predikant van ons dorp Zeewolde bevestigd worden door Ds. J. Oosterbroek.

Kort daarna werd een commissie in het leven geroepen die de zaken zou bekijken om Zeewolde tot een zelfstandige gemeente te maken. In augustus 1995 gaf de classis Amersfoort een positief advies inzake de instituering, die op 15 september 1995 plaatsvond in een speciale dienst. Wij hopen en bidden dat het ”bouwen” van de gemeente Zeewolde door Woord en sacrament mag voortgaan. Totdat HIJ komt.

18 september 2020 mochten we als gemeente herdenken dat we 25 jaar geleden als zelfstandige gemeente verdergingen. In een gemeenteavond werd hierbij stil gestaan. Daarna onthulde de burgermeester de naam van de kerk op de gevel.

De gemeente Zeewolde is voorheen bediend door: Ds. H.R.H.A. de Boer, geboren te Heemse (Gem. Hardenberg), 29 augustus 1957 kandidaat 1982, predikant te Eemdijk (14 januari 1983), Harderwijk/Zeewolde (in 1990), Zeewolde (15 september 1995-2 juli 2003).