CGK Maranathakerk Zeewolde

‘Maranatha’ betekent: Onze Heere zal komen.

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur en 16.45 uur. In onze diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling (HSV) van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. De tijden en voorgangers zijn te vinden op kerktijden.

Uitzendingen

De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en Youtube.

doelcollecten

Speciale doelcollecten 2023

  • Dec 17, 2021 12:00
  • Diaconie

Dit jaar zijn de speciale doelcollecten van de diaconie bestemd voor: Het project Medische Missie Senegal (SEN 136)

Meer artikelen