CGK Maranathakerk Zeewolde

‘Maranatha’ betekent: Onze Heere zal komen.

Kerkdiensten

De kerkdiensten beginnen in de regel om 10.00 uur en 16.45 uur. In onze diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling (HSV) van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. De tijden en voorgangers zijn te vinden op kerktijden.

Uitzendingen

De diensten worden uitgezonden via Kerkomroep en Youtube.

Coronamaatregelen:

Met ingang van 25 februari 2022 gelden er geen beperkende maatregelen meer voor de eredienst en het gemeentelijke leven. Dat houdt in: vanaf zondag (27-2) is er geen mondkapjesplicht meer en geen 1,5 meter afstand. Ook zingen we als gemeente niet meer ingetogen.

Tegelijk blijft het zaak om voor ieder een veilige omgeving te creëren, ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Wij denken niet dat het goed is als iedereen meteen dicht tegen elkaar aan schuift. Gelet op de ruimte die wij hebben in ons kerkgebouw, is dat gelukkig ook niet nodig.

Daarnaast heeft de kerkenraad besloten om een aantal rijen te reserveren die speciaal zijn ingericht op 1,5 m afstand. Dat geldt voor de twee voorste rijen en de twee achterste rijen aan de rechterzijde van het looppad (de muurkant). De 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen blijft daar gelden. Wie al gewend was daar te zitten, kan daar natuurlijk blijven zitten, met inachtneming van deze regel. Laten we elkaar zo de ruimte geven, zonder aan iemand het gevoel te geven er niet bij te mogen horen. Verruiming betekent niet dat corona voorbij is. Het risico van besmetten blijft aanwezig. Daarom is het goed om zorgvuldig te blijven omgaan met elkaars gezondheid en de basismaatregelen in acht te blijven houden: • was geregeld je handen; • geef elkaar niet de hand; • blijf thuis bij klachten.

Screenshot_2022-12-20-09-50-24-26_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f

Kinderkerstfeest 2022

  • Dec 20, 2022 09:43
  • Kerk

Kinderkerstfeest 2022 , 2e kerstdag 10:00 uur

IMG_20221201_164336

Kerst Zangavond 16 december 2022

  • Dec 1, 2022 16:21
  • Koor

Kerst Zangavond op vrijdag 16 december 2022 19:00-20:30 uur

Meer artikelen