CGK ‘Maranatha’

Bij Halloween horen de dood, het duister en de angst. Bij Jezus Christus horen het leven, het licht en het vertrouwen

(citaat uit preek zondag 14-10-2018)

 

Adres
Gelderseweg 107
3891 AB  Zeewolde
Tel.: 036 – 5222598

Predikant
Ds. J.W. Wüllschleger
Koolzaadlaan 43
3893 HA  Zeewolde
036 – 7501403

Scriba
G. J. van Voorst
E-mail: scribacgkzeewolde@hotmail.com

Koster
E-mail: kosterscgkzeewolde@gmail.com

Kerkdiensten
Deze beginnen in de regel om 10.00 uur en 16.45 uur. In onze diensten gebruiken we de HSV/Statenvertaling van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. Als u deze vertaling en berijming niet bij u hebt, kunt u ze bij de koster krijgen.De zitplaatsen zijn vrij.