CGK ‘Maranatha’

De basishouding van een christen is wachten, verwachten
(citaat uit preek zondagmiddag 25-11-2018)

D.V. zaterdag 22 december is er de jaarlijkse kerstzangavond met medewerking van koor Elijah en diverse verenigingen. We willen iedereen hiervoor hartelijk uitnodigen!De avond begint om 19.00 uur. Tijdens de avond zal er een pauze zijn met koffie, thee, warme chocolademelk of fris. We hopen deze avond met elkaar een declamatorium door te nemen met het thema ‘En het geschiedde………….Naast samenzang zullen er tijdens deze avond ook muzikale bijdragen zijn door diverse gemeenteleden.
Mogen we u/jullie op deze avond ontmoeten?

Dv. 26 december om 10.00 uur is het weer zover; het kinderkerstfeest!
De voorbereidingen zijn in volle gang en de kinderen zijn al druk aan het studeren op hun teksten en liederen. Zijn Naam, moet eeuwig eer ontvangen. Over die Naam (Profeet, Priester, Koning) willen wij u en jullie vertellen. Komen u en jij ook luisteren?
Ook volwassenen en kinderen van buiten de gemeente zijn van harte welkom!!
Er zal oppas aanwezig zijn voor de kleintjes en naderhand is er een bakje koffie of thee met wat lekkers te krijgen.
Hopelijk zien wij u op DV 26 december om 10.00 in de kerk!

 

Adres
Gelderseweg 107
3891 AB  Zeewolde
Tel.: 036 – 5222598

Predikant
Ds. J.W. Wüllschleger
Koolzaadlaan 43
3893 HA  Zeewolde
036 – 7501403

Scriba
G. J. van Voorst
E-mail: scribacgkzeewolde@hotmail.com

Koster
E-mail: kosterscgkzeewolde@gmail.com

Kerkdiensten
Deze beginnen in de regel om 10.00 uur en 16.45 uur. In onze diensten gebruiken we de HSV/Statenvertaling van de Bijbel en zingen we uit de Psalmberijming van 1773. Als u deze vertaling en berijming niet bij u hebt, kunt u ze bij de koster krijgen.De zitplaatsen zijn vrij.