doelcollecten

Speciale doelcollecten 2022

  • Dec 17, 2021 12:00
  • Diaconie

Dit jaar zijn de speciale doelcollecten van de diaconie bestemd voor: Zelfredzame Weduwen, wezen en gehandicapten OEG146

projectomschrijving

In Bubulo, een plaats in het oosten van Oeganda, is door Shalom Christian Ministries International samen met de lokale kerk een project gestart om weduwen, wezen en gehandicapten te ondersteunen bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag. Daarom wil Shalom deze kwetsbare mensen helpen met onderwijs, werk en een goede gezondheid zodat zij sterk en onafhankelijk worden.

Waarom dit project?

Werken in plaats van bedelen vraagt om een mentaliteitsverandering. Economische redzaamheid geeft zelfvertrouwen. Dit kan worden bereikt door onderwijs en te helpen investeren in productieve activiteiten zoals melkveehouderij, pluimveehouderij, landbouw, groente- en fruitteelt. Naast deze praktische begeleiding leert men weduwen, wezen en gehandicapten de basiswaarden van het christelijk geloof en te vertrouwen op God.

Impact

Projectleider Joseph Wanda is zelf jaren werkzaam geweest in de landbouwsector en als jeugdleider betrokken bij kerken om jongeren bekend te maken met Christus. Hij werkt samen met een team van mensen met ieder een eigen specialiteit op het gebied van landbouw, bedrijfsvoering en (geestelijke) gezondheidszorg. Wanneer mensen een eigen inkomen kunnen vergaren, verbeteren de leefomstandigheden en heeft men toegang tot goede zorg.

wat kunnen we leren?

De leden van de plaatselijke kerk worden in dit project ingeschakeld om het contact te zoeken met deze kwetsbare mensen en hen praktisch te helpen. Door de onderlinge banden die ontstaan, is er ruimte om het evangelie met hen te delen. Deze onderlinge gemeenschap geeft hen, naast de praktische hulp, nieuwe hoop en vertrouwen in God en mensen. Wij bevelen dit project van harte in uw en jou milddadigheid aan!

Meer informatie over dit project is te vinden op: https://www.cgk.nl/project/oeg146/

Terug naar overzicht