Wat is een kerkdienst?

Kerkdienst
Een kerkdienst is de plaats waar God naar ons toekomt met het doel dat wij Hem zullen (leren) kennen en liefhebben. Enerzijds gebeurd dit door de verkondiging van de bijbelse boodschap van genade, gebaseerd op het werk van Jezus Christus, Gods Zoon. Anderzijds door de overtuigende kracht van Gods Geest waardoor we persoonlijk worden aangesproken. Omdat deze God een volmaakt en heilig God is, is een houding van eerbied en  respect belangrijk.

kerkzaal

Dat mensen in een kerkdienst samenkomen is al heel oud. De leerlingen en volgelingen met wie de Heere Jezus rondtrok kwamen na Zijn dood, opstanding en hemelvaart op vaste tijden bij elkaar om de Heere God te dienen en Hem te eren. Dit tot opbouw en versterking van hun geloofsleven. Daarom is de kerkdienst belangrijk om God te leren kennen en Hem te eren, maar ook voor de onderlinge ontmoeting. Al zitten in deze  dienst veelal de leden van deze kerk, uiteraard is iedereen van harte welkom!