naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 961  17 maart 2019

MORGENMIDDAG
VOORZANGPs. 145:1,2Ps. 16:5,6
psalm69:2,1472:2,4
psalm147:2Gebed d.H.:3
psalm38:12,15,2054:1,2,3
psalm116:942:5
psalm145:498:4
m
SchriftlezingLukas 22:39-53Lukas 17:20 – 18:8
tekstvs. 47-5318:1-8voorgangerds. H.H. de Haands. H.H. de Haan
kinderoppasZr. Riphagen en HannaJanneke
1e collecte2e collecte3e collecte
Kerkkerkelijke kassenorgel