naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 991 22 september 2019 

10:00 uur
Viering Heilig Avondmaal
16:45 uur
Nabetrachting Heilig Avondmaal
VOORZANGPsalm 125:1,2Psalm 31:16,19
psalm26:866:6,8
psalm119:1770:3
psalm51:1,7103:1,2
psalm25:496:9
psalm116:7,8
118:11,14 (Tafel)
Avondzang:4
psalm116:10
SchriftlezingLukas 5:27-32 en 15:1-10Openbaring 22:12-21
tekstLukas 15:21 Korinthe 11:26
Thema:Jezus ontvangt zondaarsDoe dat totdat Hij komt
voorgangerds. J.W. Wüllschleger ds. J.W. Wüllschleger
kinderoppasJanneke en Keeszr. Laven en Anne-Berthe
1e collecte2e collecte3e collecte
Kerkkerkelijke kassendiaconie
de data van de vrouwenvereniging staan onder
http://www.cgkzeewolde.nl/vrouwenvereniging-lydia