naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 972 19 mei 2019 

MORGEN 10:00 uur
Voorbereiding
Heilig Avondmaal

MIDDAG 16:45 uur
VOORZANG135:11,1226:1,6
psalm98:1,2
psalm32:3
psalm65:1,2
psalm22:14
psalm86:5
m
SchriftlezingLukas 24:36-49
tekstLukas 24:47
Thema:Jezus’ zendingsopdracht
voorgangerds. J.W. Wullschlegerds. H. Polinder
kinderoppaszr. Laven en Elianezr. Den Hartog en Ildiko
1e collecte2e collecte3e collecte
Kerkkerkelijke kassenorgelfonds