naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 1011
 19 januari 2020

10:00 uur16:45 uur
VOORZANGPsalm 108:1,2Psalm 62:1,4
psalm34:2146:1,3
psalm40:433:10
psalm91:5,6145:5,6
psalm34:4Gebed d. H.:5
psalm106:2684:6
SchriftlezingMattheüs 3:13 – 4:11Mattheüs 6:19-34
tekstMarkus 1:9-13Heid. Cat. z. 50 vr/a 125
Thema:Het begin van Christus’ werk

Geef ons heden ons dagelijks brood
voorgangerds. J.W. Wüllschlegerds. J.W. Wüllschleger
kinderoppaszr. Zijderveld en Keeszr. Camphens en Eliane
1e collecte2e collecte3e collecte
Kerkkerkelijke kassenorgel