naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 1000 17 november 2019 

10:00 uur
16:45 uur
VOORZANG118:10,1337:2,3
psalm17:3,867:1
psalm90:9119:34
psalm118:7,8,927:3,5
psalm43:5,4134:2,3
psalm89:8122:3
m
Schriftlezing2 Timotheüs 4Leviticus 9:1-7 en 22-24
Numeri 6:22-27
tekst

Thema:

voorgangerds. H. Polinderds. H. Polinder
kinderoppaszr. Zijderveld en KeesJanneke en Eliane
1e collecte2e collecte3e collecte
Kerkkerkelijke kassenorgel