naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 1051
20 september 2020
10.00 uur

16.45 uur

VOORZANGPsalm 97:1Psalm 71:11
psalm77:7118:1,10
psalm19:4100:3
psalm101:2,6,751:4,5
psalm92:7,869:14
psalm89:161:3,4
m
SchriftlezingEfeze 4:1-16Exodus 27:1-19
en 30:17-21
tekstEfeze 4:12idem
Thema:GemeenteopbouwDe voorhof van de tabernakel:
1. de omheining rond de voorhof
2. de poort naar de voorhof
3. de voorwerpen in de voorhof
voorgangerds. J.W. Wüllschlegerds. H. Korving
kinderoppas zr. Riphagen & Hannah zr. Camphens
1e collecte2e collecte3e collecte
kerkkerkelijke kassenorgelfonds