naar de zondag

NAAR DE ZONDAG NR 1040
5 juli 2020
10.00 uur
16.45 uur
VOORZANG116:11108:1
psalm8:1,2,427:5
psalm51:569:4,14
psalm25:3,4,789:12,20
psalm89:1,816:6
psalm147:6
m
SchriftlezingMattheus 11:16-30Johannes 7:1-13
tekstMattheus 11:25,26Johannes 7:5
Thema:Jezus’ dankgebed voor het welbehagen van Zijn VaderHet ongeloof van de broers van Jezus
voorganger ds. J. Jonkmands. J. Jonkman
kinderoppas
1e collecte2e collecte3e collecte
kerkzendingonderhoudsfonds