Kerkenraad

Als kerk behoren we bij het kerkverband van de christelijke Gereformeerde Kerken. Onze kerkenraad kent op dit moment de volgende broeders:

Predikant & Voorzitter:


Ds. J. W. Wüllschleger
Koolzaadlaan 43
3893 HA Zeewolde
Tel.: 036-7501403

E-mail: wwull@solcon.nl


Ouderlingen:


G. J. van Voorst (Scriba)

E-mail: scribacgkzeewolde@hotmail.com

M. Lavèn (Jeugdouderling)

E-mail: maurits.laven@gmail.com


J.P. Dankers   (2e Voorzitter)

E-mail: jpdankers@solcon.nl


Diakenen:


K. Renes

E-mail: k.renes@solcon.nl


W.A. Camphens   (2e Scriba)

E-mail: acamphens@gmail.com