Kerkenraad

Als kerk behoren we bij het kerkverband van de christelijke Gereformeerde Kerken. Onze kerkenraad kent op dit moment de volgende broeders:

Predikant & Voorzitter:


Ds. J. W. Wüllschleger
Koolzaadlaan 43
3893 HA Zeewolde
Tel.: 036-7501403

E-mail: wwull@solcon.nl


Ouderlingen:


G. J. van Voorst scriba

E-mail: scribacgkzeewolde@hotmail.com

O. P. van der Galiën  Jeugdouderling

E-mail: ovdg.cgk@gmail.com


A. Versprille   2e Voorzitter

E-mail: aversprille@hotmail.com


Diakenen:


K. Renes

E-mail: k.renes@solcon.nl


P. Versprille   2e Scriba

E-mail: cgkdiac@xsall.nl