corona maatregelen

Coronamaatregelen:

update 28 maart:

Afgelopen zondag hebben we diensten gehouden met alleen de kerkenraad en ’s middags ook onze organist en regie-master Gerhard. Helaas was door een technisch probleem bij Kerkomroep.nl de uitzending maar beperkt te volgen. Deze problemen zijn opgelost.   We houden komende zondag op de gebruikelijke tijden 10 uur en kwart voor 5 een dienst met alleen de kerkenraad, organist en regie-master. Houdt u er rekening mee dat we maar 10 gebruikers hebben voor de kijk-verbinding. Het merendeel zal dus alleen met geluid verbonden zijn. Maar dat is het belangrijkste, dat we het Woord mogen horen en dat we verbonden zijn met elkaar, maar belangrijker, verbonden met Christus het Hoofd!   Nog een tip: Het is aan te raden om de app van Kerkomroep.nl te gebruiken om mee te luisteren.  

Afgelopen zondag hebben we diensten gehouden met alleen de kerkenraad en ’s middags ook onze organist en regie-master Gerhard. Helaas was door een technisch probleem bij Kerkomroep.nl de uitzending maar beperkt te volgen. Deze problemen zijn opgelost.   We houden komende zondag op de gebruikelijke tijden 10 uur en kwart voor 5 een dienst met alleen de kerkenraad, organist en regie-master. Houdt u er rekening mee dat we maar 10 gebruikers hebben voor de kijk-verbinding. Het merendeel zal dus alleen met geluid verbonden zijn. Maar dat is het belangrijkste, dat we het Woord mogen horen en dat we verbonden zijn met elkaar, maar belangrijker, verbonden met Christus het Hoofd!   Nog een tip: Het is aan te raden om de app van Kerkomroep.nl te gebruiken om mee te luisteren.  

update 20 maart: Broeders en zusters, Zoals afgelopen zondag in de mededelingen is vermeld zijn alle gemeentelijke activiteiten gecanceld. Nu blijkt dat niet iedereen deze mededelingen heeft kunnen horen. Daarom nog een keer in dit bericht verwoord.   We hebben besloten de komende zondag(en) de diensten te houden met alleen de kerkenraad en als het kan een organist. Dat is geen gemakkelijke beslissing, we hopen op begrip. De diensten worden uitgezonden, maar we hebben maar beperkt toegang tot beeld. Helaas kan het abonnement niet snel opgeschaald worden. We vragen u/jou om zoveel als mogelijk de diensten te volgen, om daarmee ook samen als gemeente onder het Woord van God te zijn. We zullen de liturgie, die we een beetje aanpassen, via de mail (en incidenteel per brievenbus) verspreiden. Ds. Wüllschleger zal ook proberen preekschetsen met een aantal vragen maken.   Doordat de erediensten niet bezocht kunnen worden hebben we een alternatief voor de collecten. We hopen dat u/jij ook in deze crisistijd wilt offeren voor de dienst van de Heere. Uw gaven kunt u de komende weken op het rekeningnummer van de kerk NL19 SNSB 0941 3371 89 t.n.v. Chr. Ger. Kerk Zeewolde overmaken. Vermeld u hierbij voor wel doel de collecten bestemd zijn. Wilt u liever anoniem geven, dan kan dat in een gesloten enveloppe. Vermeldt op de enveloppe voor welk doel de gift bestemd is. U kunt de enveloppe(n) bij één van de diakenen in de brievenbus deponeren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de enveloppe langs te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen. Wij bevelen de collecten van harte bij u aan!   Het zijn ongekend moeilijke tijden en er liggen zware tijden in het verschiet. Wellicht worden we ook door het virus getroffen of kennen we reeds mensen die het virus al hebben. Sommigen onder ons ondervinden direct aan den lijve de economische gevolgen.  De regering treed krachtig op. Daar zijn we dankbaar voor en we bidden voor onze overheid en bijzonder ook voor de zorgverleners. Maar laten we bovenal ons richten tot de Heere, om het van Hem te verwachten. Bij Hem leggen we alle noden neer.   Voor u en jij, die gebukt gaan onder de gevolgen van deze situatie, weet u gedragen door de gebeden. Schroom ook niet te bellen met uw predikant of wijkouderling of een diaken! Hartelijke groet Gert-Jan van Voorst Scriba

update 17 maart: seniorencontact van 1 april het Anker gaat niet door

update 16 maart: Catechese, koor en gemeenteavond gaan niet door en ook de classicale zendingsdag van zaterdag 21 maart gaat niet door!

Broeders en zusters,

Afgelopen donderdag heeft de overheid de oproep gedaan om, ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus, niet samen te komen met gezelschappen van meer dan honderd personen.

Dat op zichzelf heeft voor ons geen ingrijpende gevolgen, omdat de kerkdiensten gewoonlijk door minder dan honderd personen bezocht worden.

Aan de ene kant voelt de kerkenraad zich geroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen zodat de dienst van het Woord voortgang kan vinden. Tegelijk wil de kerkenraad gehoor geven aan de oproep van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan zoveel als mogelijk is.

Daarom heeft de kerkenraad besloten de volgende maatregelen te nemen met het oog op de eredienst en andere bijeenkomsten. Wij adviseren de gemeente dringend om zich hieraan te houden:

  • Elkaar geen handen geven; uitzondering is de gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst;
  • Kwetsbare ouderen wordt dringend verzocht om de kerkdiensten niet te bezoeken, maar deze thuis live te volgen via deze link https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21655;
  • Ditzelfde geldt voor mensen met lichte luchtwegklachten (niezen, hoesten en keelpijn), verkoudheid of koorts;
  • Bovengenoemden wordt ook geadviseerd andere bijeenkomsten, zoals koor en verenigingen, niet te bezoeken;
  • We adviseren om in de kerk een stoel tussenruimte te houden; dit geldt (uiteraard) niet voor stellen en gezinnen;
  • De inzameling van gaven zal niet meer plaatsvinden tijdens de eredienst; bij het uitgaan kunt u uw gaven in de collectezakken doen;
  • Neem na de dienst uw verantwoordelijkheid met napraten;
  • Er is geen oppas tijdens de diensten.
  • Vooralsnog gaan de catechisaties door
  • Ook de gemeenteavond van donderdag 19 maart gaat vooralsnog gewoon door

Verder is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgs- en hygiënemaatregelen te nemen.

De maatregelen gelden tot en met Deo Volente 31 maart.

De kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. De omstandigheden kunnen snel veranderen, houdt u daarom de website van de kerk in de gaten.

Met alle onrust en onzekerheid die de wereld en ons dus ook in de greep heeft, hebben we het levende Woord van God waar we van de Heiland zelf mogen horen in Mattheus 11:28:

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’.

Met een hartelijke groet en gebed voor elkaar en de wereld,

De kerkenraad