Catechisatie

 

 Maandag
 Groep 1 12 – 13 jr. 18.30 – 19.15 uur  Leren om te Leven 1a
 Groep 2 14 – 15 jr. 19.20 – 20.05 uur  ABC van het geloof
 Groep 3 16 – 18 jr. 20.10 – 20.55 uur  Vast en Zeker 1
 Donderdag
Belijdeniscatechese
maandag 26 maart
afsluiting van het seizoen
Voor alle groepen: 19.00 uur
Br. P. Versprille komt vertellen over het diakenambt: wat het allemaal inhoudt en wat het met jongeren heeft te maken.

maandag 19 maart
Voor alle groepen:
Regioavond HVC in Barneveld over de vervolgde kerk.
Verzamelen bij de kerk en vertrek om 18.30 uur

maandag 12 maart 2018
I.v.m. biddag geen catechisaties

maandag 5 maart 2018
groep 1
Les 17 De Psalmen
Vragen en opdrachten 1-7 maken (p.85)groep 2
Les 16 Vergeving
Vraag 1. Wat is vergeving?
God doet om Jezus’ wil onze zonden weg en denkt er nooit meer aan.Vraag 2. Hoe ontvang ik vergeving?
Door er oprecht om te bidden.

Vraag 3. Wat werkt dit uit?
Dat ik ook mijn naaste wil vergeven.

groep 3
Les 18 Het werk- en natuurverbond
Leervragen 1-6 bestuderen

Les 19 Het genadeverbond
Leervragen 1-6 bestuderen