Bijbelkring “DE BRON”

Het Woord van God, is ‘de Bron’ van het leven! Daar willen we samen naar luisteren.
Om de vier weken komen we op zondagavond bij elkaar, steeds op een ander adres.
We denken dan na over een Bijbelgedeelte aan de hand van een aantal vragen. Dit alles op een ontspannen manier en met een praktische spits.We beginnen om acht uur. Je bent van harte welkom!

Voor actuele datum en adres mail:
marianne.denengelsman@gmail.com